Aktualności


Aktualizacja

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO  udziału w projekcie współfinansowanym z EFS:

„ZDOBĘDZIEMY NOWE KWALIFIKACJE Z FUNDACJĄ S.O.S.”

Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ:  zarejestrowaną (III profil) lub niezarejestrowaną  w Urzędzie Pracy, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS, MOPR), o niskich kwalifikacjach, zamieszkałą na terenie miasta Lublin

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W  ramach projektu oferujemy:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe  (8 godz./osobę)
 2. Program  Reintegracji osób marginalizowanych i osób z ich otoczenia, który obejmuje:

       3. Spotkania z Asystentem Rodziny dla 5 kobiet posiadających dzieci w wieku szkolnym (16 godz./miesięcznie/os.)

 • Porady i usługi indywidualne tj.: średnio 2 konsultacje z prawnikiem, lekarzem specjalistą, fizjoterapeutą, kosmetyczką, fryzjerem
 • Warsztaty z Coachem pn. „ Kuźnia Optymizmu”, które pomogą podnieść samoocenę i zdobyć umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (w 3 grupach po 40 godz.)3. Pracownię Aktywności Fundacji  S.O.S. , w ramach której przeprowadzone zostaną:
 • Trening elastyczne formy zatrudnienia jako skuteczne formy poszukiwania pracy (w 3 grupach po 8 godz.)
 • Trening autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych (w 3 grupach po 8 godz.)
 • Trening umiejętności poszukiwania pracy poprzez negocjacje (w 3 grupach po 8 godz.)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (5 spotkań po 3 godz./os.)
 • Wsparcie Mentora w celu umocnienia poczucia wartości i wpływu na rzeczywistość (100 godz./miesięcznie; śr.4 godz./os./mies.)
 • Wsparcie Pośrednika pracy w znalezieniu pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (100 godz./miesięcznie)

 

       4. Kursy ITC i zawodowe:

 • Kurs ECDL e-CITIZEN z certyfikatem (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych e-Obywatel, 40 godz.)
 • Kurs zawodowy „szyty na miarę” zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestników Projektu (śr.160 godz.), np. Grafika komputerowa, Pracownik biurowy, Kadry i płace, Fotowoltaika i inne…

        5. 6 - miesięczne Staże zawodowe powiązane z tematyką szkoleń

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe: 8,54 zł brutto/godz. szkolenia
 • stypendium stażowe: 1800 zł brutto/ miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia i staż
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
 • ubezpieczenie NNW podczas zajęć
 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe
 • poczęstunek oraz ciepły posiłek podczas zajęć
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:

W biurze projektów EFS

ul. Długa 5/62 A w Lublinie

nr tel.: 721 029 779

https://www.facebook.com/ClowTJ/ 

 

 

 

Współpracujemy z: