Referencje

CLOW Teresa Jeziernicka posiada uprawnienia do organizacji i przeprowadzania egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC, który wyznacza opracowany w Polsce standard certyfikacji kompetencji informatycznych. Certyfikat ECCC obejmuje cztery poziomy: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany oraz ekspercki. Dokument ten pozwala potwierdzić swoje umiejętności i zwiększyć konkurencyjność na rynku pracy. Więcej na temat certyfikatów ECCC na www.eccc.com.pl

Firma CLOW jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS pod numerem 2.06/00096/2017. CLOW posiada uprawnienia do świadczenia usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz chcących rozwijać się zawodowo, zdobywając nowe kompetencje.

CLOW od listopada 2017r. widnieje również w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia KRAZ pod numerem 17767, co pozwala jej na prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego. Dzięki temu firma może efektywnie działać, pomagając osobom bezrobotnym wrócić na rynek pracy, a pracującym podwyższać swoje kwalifikacje i awansować lub zmienić miejsce pracy.

Nasze referencje

 

 

 

Współpracujemy z: